تصفح

Comune di
Baricella
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

29/04/2021     Refezione Scolastica
Menu Estivo 2020/2021

variazione merende 

Menu estivo 2020/21 rev.22/04/2021

29/04/2021     Refezione Scolastica
Menu speciale

Giovedì 29/04/2021 Memu speciale
Gnocchetti pasticciati
Panino con Hamburger
Zucchine olio e prezzemolo
Frutta

13/04/2021     Refezione Scolastica
Menu Estivo 2020/2021

Da lunedì 19 Aprile 2021
partirà il menu estivo

Menu Estivo 2020/2021

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery